Tréning és lelkigyakorlat

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00797
Rendezvény, foglalkozás címe: Tréning és lelkigyakorlat

A XXI. század emberének az információ megtalálásán, annak birtoklásán kívül különösen kiemelt szempontja a meglévő tudás naprakészsége. Az adatok folyamatos „frissen tartásának” több módszere is lehetséges, hiszen az internet, különböző fejlesztői fórumok, stb. számtalan lehetőséget biztosítanak az érdeklődők számára, azonban kulcsfontosságú, hogy a fiatalokban kialakuljon egy belső igény a folyamatos fejlődésre, amelyet a „lifelong learning” szemlélet adhat meg.

A projektben résztvevőket ennek megfelelően min. 10, max. 35 fős csoportokra osztottuk, és meghívott szakembereink segítségével olyan tréning-napokat szerveztünk nekik, amelyekben a fő hangsúly a tudás és a szemlélet átadásán túl a közösségépítés, valamint a közösségben lét élményének megtapasztalása volt. A fiataloknak a tréning alkalmai során a belső elcsendesülésre, önmaguk igazi mivoltának, igazi hivatásuk keresésére is alkalmuk volt. A tréningekkel a fő célunk gondolkodó, szociálisan is érzékeny fiatal generáció nevelése, akik az idősebbek tisztelete mellett elhivatottak a hagyományok megőrzése, valamint a fejlődés mellett a korábbi vívmányok elismerésére és megőrzésére.

Lelkigyakorlat

Dr. Szűcs Zsuzsa és Köllő Sándor atya vezetésével

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00797
Rendezvény, foglalkozás címe: Lelkigyakorlat Dr. Szűcs Zsuzsa és Köllő Sándor atya vezetésével
Időpont: 2018.02.23-25.

Téma: Barátság, közösség, egymás elfogadása

A lelkigyakorlat fő témája a közösségben élés, és a közösségvezetés volt. 11 fiatal egyetemista vett részt ezen a hétvégén, melynek vezetői Dr. Szűcs Zsuzsa, coach és Köllő Sándor atya voltak. A lelkigyakorlat péntek este a megérkezés után közös vacsorával kezdődött, majd megbeszélésre és játékra került sor. A hétvége alatt arra törekedtek a résztvevők, hogy minimálisra csökkentsék a mobiltelefon és az internet használatát, ezáltal még inkább egymásra, egymás értékeire tudjanak figyelni és megélni a közösségi létet. A különböző csoportjátékok, feladatok (személyiségi tesztek) és a közös munka eredménye révén még inkább megismerték egymást és önmagukat. Megtudták kinek mik az erősségei és gyengeségei, amik egy közösség „jól” működéséhez elengedhetetlen információk. Egymás különbözősége és értékei mentén közelebb kerültek a közös megoldásokhoz egymás segítésében. A zárásban sok élmény és felismerés került megosztásra. A lelkigyakorlat során Sándor atya celebrálta a misét és a hétvége folyamán vezette a reggeli imákat. Dr. Szűcs Zsuzsa a közösségek működéséről és az azokon belüli szerepekről tartott foglalkozást az egyetemistáknak.

Lelkigyakorlat

Pálfai Zoltán atya vezetésével

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00797
Rendezvény, foglalkozás címe: Lelkigyakorlat Pálfai Zoltán atya vezetésével
Időpont: 2018.02.23-25.

Téma: Urunk színeváltozása

A lelkigyakorlat húsvét környékére esett így a téma az utolsó vacsora felidézése és átgondolása volt. A lelkigyakorlatot a fiatalok egy rövid keresztúttal kezdték, melyet a péntek esti misén adtak elő a helyi híveknek. A hétvége során a résztvevők reggeli imákon, éjszakába nyúló gyónásokon, és közös, vezetett elmélkedéseken keresztül mélyülhettek el a témában, a közös feldolgozáson keresztül megismerkedtek és belehelyezkedtek Jézus földi életének utolsó napjaiba. A hétvége során több megosztó kör is volt, melyek segítségével a fiatalok megismerhették egymás gondolatait és érzéseit. Számos meglátás és tapasztalat fogalmazódott meg a résztvevőkben.

Lelkigyakorlat

Szalézi szerzetesek vezetésével

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00797
Rendezvény, foglalkozás címe: Lelkigyakorlat Szalézi szerzetesek vezetésével
Időpont: 2018.03.02-04.

Téma: Közösség és egyén

Lelkigyakorlatunkat azért Péliföldszentkeresztre szerveztük meg, mert azt a célt tűztük ki, hogy a fiatalok a szerzetesekkel – többi lelkigyakorlatunkkal ellentétben – otthonukban, hazai környezetben találkozhassanak. A helyszín azért volt még fontos választás számunkra, mert egy olyan helyről is beszélünk, ahol számos más keresztény fiatal fordul meg, nem csak a mi régiókból, így a nagyobb közösség élménye erősen építheti a fiatalok egyházhoz való kötődését, valamint a hétvégén megélt élmények intenzitását. A hétvége folyamán a fiatalok a közösségben létről, annak formáiról, fontosságáról tanakodtak, és bátran osztották meg korábbi tapasztalataikat, attól függetlenül, hogy azok pozitív, vagy negatív benyomások voltak. A lelkigyakorlat végére mindenki közelebb került az általa ideálisnak vélt közösségi lét elképzeléséhez, valamint egy újabb konstruktív közösségi élménnyel lettek gazdagabbak.

Lelkigyakorlat

Utcai Róbert atya vezetésével

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00797
Rendezvény, foglalkozás címe: Lelkigyakorlat Utcai Róbert atya vezetésével
Időpont: 2018.04.27-29.

Téma: Meghívás és küldetés

Lelkigyakorlatunkat a békés megyei Csanádapácán tartottuk meg Utcai Róbert plébános atya vezetésével, ugyanis az volt a célunk, hogy a bekapcsolódóknak olyan lehetőséget tudjunk nyújtani, amely során kikapcsolódhatnak, ennek pedig alapvető kritériuma a csendes környezet. A hétvége folyamán a fiatalok a csendről elmélkedtek, annak társadalomban egyre inkább kiszoruló szerepéről, valamint megtapasztalhatták, hogy a további utazásokhoz néha elengedhetetlen egy kicsit megállni. A hétvége folyamán a csendes időszakokat élményt adó interakciót igénylő játékokkal egészítettük ki, hogy a fiatalok a csendességet és az offline kifejezést is párhuzamba hozva megtapasztalhassák, mennyire fontosak a személyközti élmények, amelyek a virtuális térben nem találhatók meg.

Lelkigyakorlat

Salvator nővérek vezetésével

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00797
Rendezvény, foglalkozás címe: Lelkigyakorlat Salvator nővérek vezetésével
Időpont: 2018.04.13-15

Téma: Csend, ima, és közösség

A lelkigyakorlat kezdetén arra fordult a figyelem, hogy a résztvevők, milyen lelkiállapotban érkeztek a lelkigyakorlatra, milyen terheket hordoznak, mi van a szívükben. A csoportos megosztások és beszélgetések folyamán lassan a résztvevők megérezték a csend erejét, és az ima felszabadító hatását. Minden részvevő a lelkigyakorlat felszabadító hatásáról és a vidám örömteli hangulatról számolt be.