Rólunk

„Tanítsatok” Egyházi Alapítvány születése

A honi iskolák államosítását követően csak egyetlen egyházi iskola maradt, Debrecenben a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában működő, a leányok képzésére engedélyezett középiskola. A rendszerváltás után azonban lehetőségünk nyílt arra, hogy visszaigényeljük oktatási intézményeinket, ahol újraéledjen az oktató-nevelő munka. Egyházmegyénkben ez hat iskolát érintett. Ezek az intézmények – a tanulók létszámától függően – állami támogatásban részesültek. Ez az összeg, valamint az egyházmegye bevétele, ha szűkösen is, de elegendő lett volna a működtetésre. Ám az intézmények renoválására, tornaterem építésre, felszerelések megújítására újabb források után kellett néznünk. Ekkor határoztuk el, hogy létrehozzuk a „Tanítsatok” Egyházi Alapítványt. Célunk az volt, hogy alapítványi pénzből fedezzük a renoválásokat, az építkezéseket, berendezési- és oktatási tárgyak, valamint tankönyvek vásárlását, illetve a tanulmányi versenyek, pályázatok díjazását. Híveink megértették a cél fontosságát, és folyamatosan érkeztek az adományok az alapítvány számlájára. A kapott összeg sajnos még így sem fedezte a szükséges kiadásokat, ezért az igazgatókkal és a kuratórium tagjaival közösen döntöttünk arról, hogy az adott évben mely’ intézménynek van leginkább szüksége anyagi támogatásra. Így az alapítvány elérte célját, hiszen iskoláinkban hozzájárult az oktatás minőségének és eredményességének javításához, továbbá segítségével olyan fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, amelyekre egyébként nem lett volna lehetőség.


Gyulay Endre 

korábbi kuratóriumi elnök