Tudniillik

Projektazonosító: EFOP-1.3.5-16-2016-00797
Rendezvény, foglalkozás címe: Tudniillik

A mai felgyorsult és globalizálódott világ egyik meghatározó jellemvonása a szabad információhoz való korlátlan hozzájutás, valamint vélemény- és információ képzés és közzététel, elsősorban digitális felületeken keresztül. Ennek köszönhetően a mai fiatalabb generációk számára kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen felületeken találhatnak ténylegesen hiteles, átgondolt és akár kutatásokkal alátámasztott információkat.

A „Tudniillik” alkalmakon a célcsoport tagjai olyan hétköznapi, a mindennapi életben is köztudatban lévő témákról társaloghattak jól felkészült témavezetők segítségével, akik a témát több szempontból megközelítve, rendesen körbejárva felhívták a figyelmet a téma kulcskérdéseire, főbb területeire, valamint a rendszeresen előforduló tévhitekre is. Az alkalmakkal kiemelt célunk volt, hogy a vezetők között a kortárs csoport is megjelenjen, ugyanis ez által is motiválni szeretnénk a fiatal felnőtt korosztályt a folyamatos önfejlesztés fontosságára, az evidensnek vett témák újbóli, más oldalról történő megközelítésére, valamit a körbejárt témákon belül az aktív cselekvés elmaradhatatlan mivoltára.

Tudniillik

Böjte Csaba: A fiatalok a jövő építői

Cím: Böjte Csaba: A fiatalok a jövő építői
Dátum: 2017.10.08.

Az elméleti síkon sok tapasztalatot és információt gyűjtő egyetemisták szociális érzékenységét most gyakorlatban megvalósuló tapasztalatokkal és szemlélettel sikerül erősítenünk. Célként jelent meg annak bemutatása és arra való ösztönzés, hogy a példamutatás a társadalomba meghatározó és követhető érték lehet. Az izgalmas és az élet adta példák bemutatásán keresztül volt szemléltetve az a sok munka, és áldozat amit szociális területen eleset gyerekek és fiatalok között végeztek azok akik hivatást éreztek. A feltevődött kérdések arra utaltak, hogy a hallgatóság nagy érdeklődést tanúsított az érintett téma iránt.

Tudniillik

Dr. Csábi Eszter: Fejleszd az elméd alvással!

Cím: Dr. Csábi Eszter: Fejleszd az elméd alvással!
Dátum: 2017.10.25.

A 2017/2018-as tanév második vendége Dr. Csábi Eszter, a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Intézetén működő Kognitív és Neuropszichológia Tanszéknek Egyetemi adjunktusa volt. Lenyűgöző előadása arról szólt, mi az alvás szerepe a tanulási és emlékezeti működésben. Az előadást nagy érdeklődés övezte, az egyetemista korosztály számára kiemelkedően fontos kérdés az alvás és a jó vizsgajegyek közötti kapcsolat.

Az érdekes – és rendkívül hasznos – téma minden korosztály számára hasznos, rengeteg új  új kutatási eredményekkel és információkkal látva el a hallgatóságot.

Tudniillik

Gyulay Endre: Igazságosabb és testvériesebb világot

Cím: Gyulay Endre: Igazságosabb és testvériesebb világot
Dátum: 2017.11.07.

Az egyén a társadalomban értékeket képvisel és tükröz. Ezen értékek egyike a szegények és elesettek felé fordulás. A szociális érzékenység meghatározó lehet egy társadalom számára. Az igazságosság és a testvériesség bemutatása egy társadalom tagjai számára fontos feladat. A felmerült kérdések, a meglátott társadalmi feszültségek, a megoldás keresése mind megjelent az előadáson és felvillantotta egy igazságosabb és testvériesebb világ lehetőségét, ha komolyan gondoljuk a társadalomba betöltött szerepünket és hivatásunkat.

Tudniillik

Dr. Takáts István: Véletlen? Sors? Gondviselés?

Cím: Dr. Takáts István: Véletlen? Sors? Gondviselés?
Dátum: 2017.11.16.

A 2017/2018-as tanév őszi szemeszterének harmadik, és egyben utolsó vendége Dr. Takáts István okleveles teológus, egyháztörténész, a Veszprémi Érseki Hivatal irodaigazgatója, valamint a szegedi Gál Ferenc Főiskola Egyháztörténet Tanszékének adjunktusa volt, aki “Véletlen? Sors? Gondviselés?” címmel tartott előadást.

Érdekes és izgalmas előadás filozófiai síkon kereste a témakörben a válaszokat. Az előadás íve történelmi korok válaszait is bemutatta, majd a teológiai síkon csúcsosodtak ki a megoldási lehetőségek. Az előadást számos kérdés követte a hallgatóság részéről, amire izgalmas válaszok születtek.

Tudniillik

Novák Katalin államtitkár: A család, hivatás, sport

Cím: Novák Katalin államtitkár: A család, hivatás, sport
Dátum: 2018.03.01.

A nagy érdeklődést még a viszontagságos időjárás sem tudta meggátolni. A közvetlen stílus, az izgalmas témák, az egyetemista beszélgetőpartnerek nagyon gyorsan lázba hozták a közönséget. A család XXI. századi létjogosultsága és megtartó ereje hangsúlyozódott az előadáson. A hivatás és karrier kapcsolódása és a felmerülő ezzel kapcsolatos kérdések kerültek kifejtésre. De szóba került a gyereknevelés, családi ünnepek fontossága, a sport is az előadáson. A sok kérdés záporozása, arra enged következtetni, hogy a közönség meg lett szólítva és az előadó nagy sikert aratott a közönség körébe.

Tudniillik

Hozdik Zsolt: Hiszek-e a kacsacsőrű emlősben? - avagy lehet-e hinni, hitnek megfelelően élni ma, fiatalon?

Cím: Hozdik Zsolt: Hiszek-e a kacsacsőrű emlősben? – avagy lehet-e hinni, hitnek megfelelően élni ma, fiatalon?
Dátum: 2018.03.20.

A 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterének következő vendége Hozdik Zsolt kiskunhalasi plébános, tiszteletbeli kanonok volt, aki “Hiszek-e a kacsacsőrű emlősben? – avagy lehet-e hinni, hitnek megfelelően élni ma, fiatalon?” címmel tartott előadást.

Az előadást nagy érdeklődés övezte és nem csak a fiatalok részéről. Az előadásban hallhattunk a hit fontosságáról, a vallás megtartó erejéről, a mai kor kihívásairól a fiatalok számára, a jó példákról és gyakorlatról, ami az élő hitből fakad.

Tudniillik

Dr. Csupor Dezső: Gyógynövények, étrend-kiegészítők, tudományos tévhitek megcáfolása

Cím: Dr. Csupor Dezső: Gyógynövények, étrend-kiegészítők, tudományos tévhitek megcáfolása
Dátum: 2018.04.10.

A 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterének utolsó vendége Dr. Csupor Dezső, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának elnöke, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának egyetemi docense lesz, aki “Gyógynövények, étrend-kiegészítők, tudományos tévhitek megcáfolása címmel tartott előadást. Az izgalmas előadás nagy érdeklődésre tartott számot. Számos mítosz megdőlt az előadás folyamán, ami a témával kapcsolatosan a közgondolkodásban jelen van. Az előadás végén számtalan kérdés fogalmazott meg és tett fel a hallgatóság.