EFOP-1.3.5-16-2016-00797

Projekt címe: A Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségépítő tevékenysége Csongrád megyében

Kedvezményezett:
Tanítsatok Egyházi Alapítvány

Támogatás összege:
25 000 000 Ft

Támogatás mértéke:
100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.08.

Projekt azonosító szám:
EFOP-1.3.5-16-2016-00797


Letölthető dokumentáció (PDF) >>>

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt az EFOP-1.3.5-16 kódszámú pályázati kiírás keretén belül, a helyi igények figyelembevételével, a fiatalok, családok, fizikailag-szellemileg friss, nyugdíjas korú emberek kisközösségen belül megvalósuló társadalmi-gazdasági aktivizálását, közéleti szerepvállalását célozza, valamint karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységek által segíti elő a területi és társadalmi egyenlőséget.

A projekt megvalósítási időszaka 36 hónap.

A hátrányos helyzet kialakulásának leghatékonyabb módja a megelőzés. A család, illetve az aktív és összetartó közösségek képesek megvédeni az egyént a társadalmi leszakadástól, ezért fő cél a család intézményének megerősítése, továbbá a fiatalok, az aktív idősek társadalmi aktivitásának növelése, illetve a helyi közösségek, kortárs csoportok fejlesztése.

A megvalósítandó programokon keresztül az elérni kívánt cél egyrészt a fiatalok helyben maradásán keresztül az adott régió fejlődéséhez való hozzájárulás, valamint a fiatalok, illetve az aktív idősek helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek erősítése, valamint az önkéntesek helyi aktivitását támogató szakmai környezet működtetése.
Mindezt többek között az ifjúsági és az idős közösségek támogatásával; önkéntes szolgáltatások elérhetővé tételével; valamint a hátrányos helyzetűek fizikai aktivitásának megerősítésével szükséges elérni a hátrányos helyzetű célcsoportok számára.

Programjaink szolgálják mind új, összetartó közösségek megalakulását; mind pedig a társadalmi aktivitás megerősítését az önkéntesség elterjesztésével, valamint az előítéletek lebontásával. Emellett fontosnak tartja a helyi értékek megismertetését is elsősorban a fiatalokkal, melyek növelik a későbbi helyben maradás, és a régió, térség fejlődéséhez való pozitív hozzájárulás esélyét is.

A helyi értékek megismerése, valamint az önkéntesség elterjesztése, a környezet megóvásának és fenntarthatóságának elmélyítése meglátásunk szerint együttesen képes, a fenti előnyökön felül elültetni a fiatalokban, valamint minden korcsoportban az öngondoskodás szemléletét is, és elősegíti a „fentről várt” segítség helyett a saját, kreatív megoldások önálló kidolgozását.

A fenntarthatóság és az esélyegyenlőség hangsúlyozásával, az érzékenyítő és tolerancia programokkal és hálózatok kiépítésével a jelen levő előítéleteket kívánjuk lebontani, míg a hagyományőrző valamint a más kultúrát bemutató rendezvényekkel erősíteni szeretnék a magyarok összetartását nemzetiségtől, faji hovatartozástól, fogyatékosságtól függetlenül, ezzel elősegítve a társadalmi szolidaritás megerősödését és a társadalmi kohéziót is.

Az önkéntesség által mind a fiatalok, mind az idősek aktív, alakító tagjai lehetnek a társadalomnak, a közösségi események, valamint az egymáson/egymásnak való segítés által csökkennek a másokkal szemben érzett esetleges előítéletek is. A célcsoport tagok új mintázatokat ismerhetnek meg a közösségi együttlétek által, így a mélyszegénység átöröklődésének esélyei is csökkenhetnek.

A támogatást igénylő meggyőződése, hogy a 3 évesre tervezett program hagyományokat teremt majd.